کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ شنبه 1400/3/8 لغایت دوشنبه 1400/3/10 به صورت ویژه طی پانزده ساعت کاری در راستای بررسی تفریغ بودجه سال 99 شهرداری

خلاصه خبر :

کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ شنبه هشتم لغایت دوشنبه دهم خرداد ماه به صورت ویژه طی پانزده ساعت کاری در راستای بررسی تفریغ بودجه سال 99 شهرداری به ریاست دکتر ایرج رضایی تشکیل شد.

🔹تفریغ بودجه سال 99 شهرداری طی نامه ای از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر واصل و پیوست های آن در اولین جلسه بررسی تفریغ در روز شنبه هشتم خرداد توسط شهرداری ارائه گردید و بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه به عمل آمد که شرح آن در راستای شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری به دستور ریاست کمیسیون بودجه منتشر می شود:

🔸تفریغ بودجه با رقم 863/982/366/030/10 ریال ارائه که نسبت به اصلاحیه متمم مصوب، مبلغ 863/982/366/866/1 ریال مازاد درآمد نشان داده میشود (مبلغ متمم بودجه مصوب 4/816 میلیارد تومان میباشد).

🔹مازاد درآمد ها به شرح زیر است:
الف: عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده 3/11 میلیارد تومان افزایش نسبت به متمم بودجه مصوب میباشد.
ب: درآمد های ناشی از توسعه شهر(صدور پروانه های ساختمانی…) مبلغ 3/60 میلیارد تومان.
ج: درآمد های ناشی از بهره برداری از فضای شهر(عوارض نوسازی و…) 1 میلیارد تومان.
د: درآمد های ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری 920 میلیون تومان
ه: بهای خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری(بهای خدمات، آسفالت و لکه گیری و ترمیم و حفاری…) 8/10 میلیارد تومان
و: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال(مال الاجاره و تاسیسات و …) 171 میلیون تومان
ز:درآمد حاصل از وجوه شهرداری(سرمایه گذاری و سپرده ها) 7/47 میلیون تومان
ح: اعانات،کمک های اعطایی و دارائی ها(خودیاری شهروندان،جرائم کمیسیون ماده 100 و مازاد درآمد سنوات گذشته) 2/107 میلیارد تومان
ط:منابع حاصل از دارائی سرمایه ای (ماده 101 قانون شهرداری ها و فروش اموال غیر منقول) مبلغ 3/5 میلیارد تومان.
یادآوری مینماید که فروش اموال غیر منقول شهرداری در متمم بودجه مصوب 70 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده و در تفریغ 71 میلیارد تومان انجام گرفته که برای 1 میلیارد تومان مازاد میبایست مجوز لازم از شورای اسلامی شهر اخذ میگردید،ضمناً نیاز به لیست املاک بفروش رسیده نیز میباشد.
ی: کد طبقه بندی 160209 تحت عنوان مازاد درآمد بر هزینه سال قبل میبایست به تفکیک(مازاد درآمد ماقبل و دوره قبل) تهیه و از لحاظ رقمی در تفریغ بودجه سال 1398 مبلغ 400/495/120/510/1 ریال مصوب و در تفریغ بودجه سال 99 به مبلغ 414/668/794/508/1 ریال کاهش و مبلغ 986/826/325/1 ریال مغایرت دارد که در رابطه با مغایرت رقم فوق میبایستی در قالب جدول شماره
(1) تحت عنوان تعهدات قطعی شده سنواتی پیوست گزارش به شورای اسلامی شهر ارائه میگردید و موضوع مهم 8/150 میلیارد تومان مازاد درآمد سال 1398 میبایستی پس از کسر تعهدات برای آن متمم بودجه ارائه که فقط برای 4/62 میلیارد تومان آن در اصلاحیه متمم لحاظ گردیده و مابقی مشخص نمیباشد.(اختلاف فی مابین 4/88 میلیارد تومان)
دراین زمینه گزارش و مستندات از طرف شهرداری میبایست ارائه گردد.
ک: موجودی پایان دوره مبلغ 890/753/901/062/3 ریال که از اقلام ذیل تشکیل گردیده است:
-موجودی نقد در پایان دوره 719/592/755/233/1 ریال که بنا به اظهارات شفاهی مدیران محترم شهرداری حاضر در جلسه حدود 30 میلیارد تومان آن مربوط به درآمد حاصل از حذف پارکینگ میباشد که میبایستی صرف احداث پارکینگ گردد و مابقی آن رقمی معادل 3/92 میلیارد تومان میباشد که سپرده اشخاص از آن کسر می گردد.
-مازاد دوره قبل 414/668/794/508/1 ریال که در بند(ط) گزارش به موضوع پرداخته شد.
-علل الحساب ها و پیش پرداخت ها مبلغ 841/428/494/311 ریال
-موجودی کالا و دارائی ثابت مبلغ 016/064/857/8 ریال
-درجمع ارقام بالا 100 ریال اختلاف میباشد.

🔸در قسمت هزینه ها آمده است:

1-جبران خدمات کارکنان و هزینه ای(جاری)
الف: نسبت به متمم بودجه مصوب مبلغ 046/239/632/234 ریال اضافه هزینه کرد دارند که میبایستی قبلاً در قالب متمم یا اصلاح بودجه مصوب شورای اسلامی شهر اخذ میگردید که این مهم صورت نگرفته است، یادآوری میگردد ماده 28 آئین نامه مالی شهرداری ها تا سقف 10 درصد در هزینه های جاری شهردار میتواند تقلیل و یا افزایش اعمال نماید بنحوی که از اعتبارات کلی مصوب تجاوز نشود. افزایش هزینه کرد ها بشرح ذیل میباشد:
الف:کد طبقه بندی 110000 جبران خدمات کارکنان مبلغ 2/52 میلیارد ریال شامل حقوق،اضافه کاری،جمعه کاری و عیدی و… میباشد.
ب:کد طبقه بندی 120000 استفاده از کالاها و خدمات مبلغ 9/42 میلیارد ریال شامل خدمات قراردادی،ماموریت ها،پرداختی به کارکنان غیرشاغل و…
ج: کد طبقه بندی 150000 کمک های بلاعوض مبلغ 26 میلیارد ریال که مبلغ 8/21 میلیارد ریال آن مربوط به خرید دستگاه اکسیژن ساز میباشد.
د: کد طبقه بندی 160000 رفاه اجتماعی مبلغ 6/44 میلیارد ریال که مبلغ 3/21 میلیارد ریال حق بیمه سهم شهرداری(کارکنان) و مبلغ 1/22 میلیارد ریال بن ها و کمک های غیر نقدی و مابقی سایر کمک ها میباشد
ه:کد طبقه بندی 170000 سایر هزینه ها مبلغ 6/68 میلیارد ریال که از رقم فوق مبلغ 3/45 میلیارد ریال آن دیون با محل و 3/22 میلیارد ریال آن سنوات کارکنان بازنشسته میباشد.

🔹2-تملک دارائی های سرمایه ای نسبت به اصلاحیه متمم مصوب مبلغ 598/729/080/734/1 ریال انحراف عملکرد دارند و موارد مهم آن:
الف: مبلغ 426/629/858/550/1 ریال کسری هزینه که تعداد قابل توجهی از پروژه های عمرانی به صورت کامل انجام نشده است.
ب: مبلغ 172/100/222/183 ریال اضافه هزینه گردیده که میبایستی قبلاً در قالب متمم بودجه یا اصلاحیه مجوز شورای اسلامی شهر اخذ میگردید که میتوان به موارد مهم آن بشرح ذیل اشاره نمود:
-کد طبقه بندی 210304 جدولگذاری مبلغ 581/313/965/10 ریال
-کد طبقه بندی 210326 احداث و نگهداری پل های هوایی عابر پیاده مبلغ 917/570/017/6 ریال
– کد طبقه بندی 210360 احداث مرکز خرید و فروش پرندگاه زینتی شهر اراک مبلغ 891/757/724/8 ریال
-کدطبقه بندی 260101 تملک املاک واقع در محدوده طرح های شهرداری 634/252/939/110 ریال.

ج: نهایتاً مبلغ 8/196 میلیارد تومان انحراف در تفریغ بودجه ارائه شده نسبت به اصلاحیه متمم مصوب صورت گرفته است.
د: با عنایت به گزارشات مدیران محترم شهرداری در جلسات صبح و بعدظهر روز شنبه مورخ 8/3/1400 کمیسیون برنامه بودجه تعدادی از اسناد بطور کامل ثبت نگردیده است که بعنوان مثال میتوان به پروژه تقاطع های غیر همسطح با طرف قرارداد قرارگاه خاتم و پروژه آفتاب با طرف قرارداد جهاد نصر که به ترتیب 115 میلیارد تومان بودجه مصوب تقاطع ها و 40 میلیارد تومان پروژه آفتاب و … که میبایستی اسناد آن ثبت و به همراه صورت های مالی موضوع بند(2) گزارش در قسمت درآمد ها به شورای اسلامی شهر ارائه تا شورا بتواند به موقع به وظیفه قانونی خود عمل نماید ضمناً برای تقاطع های غیر همسطح مبلغ 79 میلیارد تومان و برای پروژه آفتاب 2/17 میلیارد تومان در طول سال 99 به موجب تفریغ بودجه ارائه شده در طول سال 99 هزینه گردیده است.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *