کمیسیون نظارت و پیگیری شورا

اعضای کمیسیون نظارت

رئیس : پیمان عین القضاتی

نائب رئیس : سید وحید میرنظامی

دبیر : محمد عسگری

توضیحات کمیسیون

۱ – بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات از حیث وجود یا ایجاد ظرفیت های قانونی در ارتباط با امور شهری از جمله تحقق و بهبود مدیریت یکپارچه شهری و ارائه طرح ها و پیشنهادهای الزم جهت تصویب در شورای شهر و عند اللزوم تقدیم به مراجع ذیصالح
۲ -بررسی و اعلام نظر تخصصی در باره طرح ها برنامه ها، لوایح و مسائل ارجاعی از سوی رییس شورای شهر یا هیات رییسه به عنوان کمیسیون اصلی یا فرعی
۳ -پیگیری و نظارت بر ابلاغ و حسن اجرای قوانین و مقررات از جمله مصوبات شورای شهر راجع به امور شهری در شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و سایر دستگاههای اجرائی و ارائه گزارش به شورای شهر
۴ -برنامه ریزی، اقدام و تعامل مستمر با نهادهای قانونی و تقنینی و دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد یا ارتقاء بسترهای قانونی و هماهنگی های عملی و اجرایی در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با اخذ نظر از کمیسیون مرتبط شورای شهر
۵ -طراحی الگوها و روش های کار آمد نظارتی به منظور آسیب شناسی، اصلاح و بهبود روشها و فرآیندهای برنامه ریزی و اجرایی متناسب با جایگاه و نقش مدیریت شهری با اخذ نظر از کمیسیون مرتبط شورای شهر
۶ -نظارت میدانی و فرآیندی بر اقدامات شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و اخذ بازخورد اقدامات مزبور از شهروندان و مراجع ذیربط و تحلیل و آسیب شناسی آن
۷ -نظارت بر نحوه و نتیجه اقدامات حوزه های نظارتی در شهرداری و تعامل با سایر دستگاه های نظارتی بیرونی در خصوص موضوعات مربوط به شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و بررسی و تحلیل گزارش های نظارتی آنان
۸ -بررسی، تحلیل و آسیب شناسی ساختار، شرح وظایف و فرآیندهای موجود در شهرداری و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه آن و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت اصلاح و بهبود روشها و فرآیندها و همچنین بررسی و اعلام نظر راجع به طرح ها و لوایح مربوط به اساسنامه سازمان ها و موسسات وابسته و شرکتهای تابعه شهرداری با توجه به ماهیت حقوقی آن

اخبار کمیسیون

اخبار

نشست هم اندیشی میان اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک و حجت الاسلام واحدی مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ، مهندس نوازانی مدیر کل دفتر فنی استانداری و علیرضا کریمی شهردار اراک به همراه مدیران مرتبط ، به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان در شامگاه روز دوشنبه مورخ ۲۱ فروردین ماه برگزار شد.

نشست صحن غیر علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک به ریاست پیمان عین القضاتی با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی، ریاست دادگستری استان مرکزی،جناب آقای قربانی دادستان مرکز استان مرکزی،جناب آقای خیرمند معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی و اعضای شورای اسلامی به همراه علیرضا کریمی شهردار اراک در عصرگاه روز دوشنبه مورخ ۲۱ فروردین ماه برگزار شد.