علی اصغر غفاری

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، ترافیک و شهرسازی شورا دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک

داود قربانی

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک

علی جعفر محصولی

نایب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک

عباس خسروانی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگو شورا

محمد عسگری

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری خزانه دار شورا

پیمان عین القضاتی

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

حامد آجرلو

رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری و گردشگری شورا

علی چگینی

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا

سید وحید میرنظامی

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا