پیمان عین القضاتی

رئیس شورای اسلامی

داود قربانی

نائب رئیس شورای اسلامی

علی اصغر غفاری

دبیر شورای اسلامی

عباس خسروانی

سخنگو و رئیس مرکز پژوهش ها

محمد عسگری

خزانه دار شورا

علی جعفر محصولی

متولد : ۱۳۳۳/۰۸/۲۳
مدرک تحصیلی : کاردانی روابط عمومی

حامد آجرلو

رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری و گردشگری شورا