پیمان عین القضاتی

رئیس شورای اسلامی

داود قربانی

نائب رئیس شورای اسلامی

علی جعفر محصولی

دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک

عباس خسروانی

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورا

محمد عسگری

خزانه دار شورا

علی اصغر غفاری

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی

حامد آجرلو

رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری و گردشگری شورا

حسن قربانی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

علی چگینی

رئیس مرکز پژوهش های شورا

سید وحید میرنظامی

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورا