مرتضی سورانه

متولد : ۱۳۳۸/۰۲/۱۷
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس ادبیات عرب

سمت های فعلی

  • مدیر شورای اسلامی کلانشهر اراک
  • نایب رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
  • عضو کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری
  • عضو کمیسیون برنامه،بودجه و حقوقی

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط