حسن قربانی

فوق لیسانس مدیریت دولتی

سمت های فعلی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری کلانشهر اراک

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط