علی جعفر محصولی

متولد : ۱۳۳۳/۰۸/۲۳
مدرک تحصیلی : کاردانی روابط عمومی

سمت های فعلی

  • نایب رئیس کمیسیون اقتصادی،املاک، سرمایه گذاری و گردشگری
  • نایب رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری
  • عضو کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط