محمد حسین فدایی

متولد :۱۳۳۶/۱۲/۰۴
مدرک تحصیلی : لیسانس شیمی

سمت های فعلی

  • عضو کمیسیون،برنامه بودجه،حقوقی
  • عضو کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایهگذاری و گردشگری
  • عضو کمیسیون فنی،عمران،ترافیک و شهرسازی
  • عضو کمیسیون نظارت و پیگیری

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط