سید وحید میرنظامی​

سمت های فعلی

  • رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط