داود قربانی

سمت های فعلی

رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی کلانشهر اراک

دبیر کمیسیون اقتصادی،املاک،سرمایه گذاری ،گردشگری شورای اسلامی کلانشهر اراک

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط