سعید نادری

متولد : ۱۳۵۸/۰۹/۲۳
مدرک تحصیلی : دکترای عمران

سمت های فعلی

  • رئیس کمیسیون فنی،عمران،ترافیک و شهرسازی
  • نایب رئیس کمیسیون برنامه،بودجه،حقوقی
  • عضو کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط