داود قربانی

فوق لیسانس مدیریت شهری

سمت های فعلی

 رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک

 

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط

اخبار