داود قربانی

سمت های فعلی

نایب رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط