سید رضا قریشی

سمت های فعلی

  • رئیس کمیسیون برنامه،بودجه وحقوقی شورای اسلامی کلان شهر اراک

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط