کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

رئیس : داود قربانی

نائب رئیس : عباس خسروانی

دبیر : محمد عسگری

توضیحات کمیسیون

بررسی کمبودها و معضلات و نیازهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی با استفاده از نظرات کارشناسان مجرب.
تدوین راهکارهایی در جهت رفع مسائل فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و ارائه به ارگانهای ذیربط و معاونت فرهنگی شهرداری .
ارائه پیشنهاد و تصویب لوایح ارسالی از شهرداری در خصوص مسائل فرهنگی شهر
پیگیری نظارت اجرای طرحها و مصوبات شورا در حوزه فراهنگی اجتماعی و ورزشی
 تدوین سیاستهای فرهنگی شهرداری
برنامه ریزی درجهت اجرای برنامه ها و طرحهای فرهنگی جهت ارتقاء سطح دانش و بینش شهروندان
نظارت بر عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و واحدهای مربوطه .
تشکیل و تقویت کمیته های فرعی و تخصصی مانند کمیته بانوان، کمیته ورزش و جوانان جهت رسیدگی تخصصی تر به مسائل.
همکاری و مساعدت و پشتیبانی مراکز فرهنگی و اجتماعی و NGO و… .
ارائه راهکارها و طرحهایی جهت تشویق و ترغیب مردم ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزش، فرهنگی، آموزشی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .
تشکیل جلسات رایزنی و ایجاد تعامل فیمابین دستگاههای فرهنگی
پیشنهاد و ارائه طرحهایی در راستای اصلاح ساختار تاسیس، تقویت یا حذف واحدهای مورد نیاز یا غیر ضروری زیر مجموعه معاونت فرهنگی شهرداری .
رسیدگی به درخواستهای اشخاص حقیقی و حقوقی .
سرکشی به مراکز فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ورزشی و کمک به رفع موانع و مشکلات این مراکز
کمک به تیم های ورزشی و فعالان فرهنگی و ورزشی شهر

اخبار کمیسیون