دومین جلسه پارلمان کودک شهر اراک در سال جاری برگزار شد+فیلم

#شورای_ششم
#پارلمان_کودک
#انعکاس_اخبار_ایرنا

💠دومین جلسه پارلمان کودک شهر اراک در سال جاری برگزار شد+فیلم

🔹اراک – ایرنا – دومین جلسه پارلمان کودک شهر اراک روز پنجشنبه با حضور شهردار و اعضای شورای شهر اراک و مدیران کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه‌های استان مرکزی در محل شورای اسلامی کلانشهر اراک برگزار شد.

🔹سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک در حاشیه این نشست در گفت و گو با ایرنا، گفت: ممانعت از ورود موتور سیکلت‌ها به پارک‌ها، احداث باغ توت، احداث آبخوری‌های متناسب با کودکان در پارک‌ها، رسیدگی به موضوع سگ‌های ولگرد، راه اندازی کتابخانه‌های سیار در محلات، احداث پارک آبی، بازی‌های هیجانی دره نورالشهدا گردو و انتقال مشاغل مزاحم به بیرون شهر مهمترین خواسته‌های اعضای پارلمان کودک از مسئولان بود.

🔹عباس خسروانی اظهار کرد: همه مصوبات این پارلمان در حال پیگیری است به طوری که برخی انجام و برخی به صورت مستمر در حال انجام است و برخی هم از جمله پارک آبی در حال عقد قراداد جهت احداث هستند.

🔹سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: هدف ما از ایجاد پارلمان کودک در دوره ششم شورای شهر اراک، تحقق ایده شهر دوسـتدار کـودک و ایجاد تضمیـنی برای رسیدن بـه نتایجـی پایـدار بـرای کـودکان شهر اراک است.

🔹خسروانی ادامه داد: بر اسـاس چشـم انداز ابتکار شـهرهای دوسـتدار کودک که در یونیسـف طراحی شده، همه کودکان و جوانـان بایـد بتواننـد از کودکـی و جوانـی خود لذت ببرند و از طریق احقاق برابر حقوق خـود در شـهر و اجتمـاع محلـی‌شـان، توانایی‌هـای خود را به طـور کامل نشان دهند.

🔹وی خاطر نشان کرد: البته باید این مطلب را مد نظر قرار داد که برنامه‌های تحقق شـهرهای دوسـتدار کـودک از کشـوری بـه کشـور دیگـر متفـاوت اسـت، شـهر دوسـتدار کودک در اراک، باید متاثر از وضعیت هویتی و اعتقادی و قانونی در سـطح محلی و ملی باشد

┅═❁✥❁🇮🇷❁✥❁═┅

🔹اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
🌐 @arakshora6
🌐 Shoraarak.ir