محمد عسگری

فوق لیسانس مهندسی صنایع

سمت های فعلی

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری 

خزانه دار شورای اسلامی کلانشهر اراک

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط