سید وحید میرنظامی​

فوق لیسانس حقوق

سمت های فعلی

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط