علی اصغر غفاری

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

سمت های فعلی

رئیس کمیسیون فنی،عمران،ترافیک،معماری و شهرسازی شورا

دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک

سوابق شغلی

 

 

 

 

 

 

آخرین اخبار مرتبط