گفت و گوی زنده سید وحید میرنظامی ریاست شورای اسلامی کلانشهر اراک و علی اصغر غفاری دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک از شبکه آفتاب

گفت و گوی زنده سید وحید میرنظامی ریاست شورای اسلامی کلانشهر اراک و علی اصغر غفاری دبیر شورای اسلامی کلانشهر اراک با موضوع عملکرد ۷ ماهه شورای شهر در برنامه زنده تلویزیونی در مسیر توسعه از شبکه آفتاب

سه شنبه ۲۴ اسفند ماه ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه آفتاب استان مرکزی

اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
@arakshora6
www.shoraarak.ir