دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک با نمایندگان مردم محترم اراک در مجلس شورای اسلامی

دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک با نمایندگان مردم محترم اراک در مجلس شورای اسلامی

ظهر پنجشنبه یازدهم فروردین ماه سال جاری اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک با حضور در دفاتر نمایندگان مردم محترم اراک در مجلس شورای اسلامی آقایان کریمی و آصفری به گفت و گو نشستند.

در این جلسات ضمن تبریک سال نو بررسی های لازم جهت استفاده هرچه بهتر شهرداری اراک از بودجه های ملی و همچنین ظرفیت های موجود ملی جهت جذب منابع برای امورات شهری انجام گرفت .

اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
@arakshora6
www.shoraarak.ir