نشست مطبوعاتی رییس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک عصر یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه سال جاری برگزار شد.

🔶نشست مطبوعاتی رییس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک عصر یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه سال جاری برگزار شد.

🔸در این نشست با حضور کثیری از اصحاب رسانه عملکرد شش ماه شورای ششم توسط اعضا مطرح و نیز به عمده سوالات خبرنگاران پاسخ داده شد .

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
💠 اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
‏🌐 @arakshora6
‏🌐 www.Shoraarak.ir