کمیسیون عمران، ترافیک، معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک صبح یکشنبه چهاردهم فروردین ماه سال جاری به ریاست علی چگینی برگزار شد.

 

کمیسیون عمران، ترافیک، معماری و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک صبح یکشنبه چهاردهم فروردین ماه سال جاری به ریاست علی چگینی برگزار شد.

در این جلسه با حضور برخی از معاونین و مسئولین شهرداری به قرائت نامه های واصله کمیسیون و ارائه گزارش پیشرفت پروژه ها و اقدامات صورت گرفته برای پروژه های محلی پرداخته شد.

همچنین مقرر گردید تابلو روز شمار اتمام جهت پروژه های عمرانی در سطح شهر نصب شود و پیگیری های لازم جهت اجرای هرچه سریعتر پروژه های غیر همسطح امام خمینی (ره) و امام حسین (ع) انجام شد.

اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
‏  @arakshora6
‏  www.Shoraarak.ir