چهاردهم فروردین ماه سال جاری کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک به ریاست پیمان عین القضاتی

صبح یکشنبه چهاردهم فروردین ماه سال جاری کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک به ریاست پیمان عین القضاتی برگزار شد

در این جلسه با حضور مسئولین شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی اراک و برخی از کارشناسان ذی ربط ، به بررسی برنامه های پیش بینی شده جهت ماه مبارک رمضان پرداخته شد

همچنین دستور کار ذیل پیگیری شد :
۱-بررسی نامه های واصله به کمیسیون
۲-بررسی برنامه های شهرداری در ماه مبارک رمضان
۳-تعیین و تکلیف گرمخانه و مرکز نگهداری کودکان کار شهرداری اراک

اداره ارتباطات شورای اسلامی کلانشهر اراک
@arakshora6
www.shoraarak.ir